Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gokwinsko.naszgok.pl/bip/  oraz http://www.gokwinsko.naszgok.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 Treści niedostępne: 

 • niektóre zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów)
 • niewidoczny fokus dla niektórych elementów
 • nieprawidłowy kontrast dla niektórych elementów strony
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych oraz napisów w filmach

Poniżej wymieniono wyłączenia:

 • multimedia publikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • treści prezentowane w intranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiomiotu
 • treści niewykorzystane do realizacji bieżacych zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególnosci na zmianie wyglądu lub struktury porezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż GOK i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych                                                                                                                                 

Data sporzadzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

 • Deklarację sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury

Skróty klawiaturowe

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Przemieszczanie rozpoczyna się od lewej strony najwyżej umieszczonego menu

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych

 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz Tab

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych oraz zamieszczone załączniki– otwierają się w nowym oknie

 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących                        

 • Użytkownicy słabo widzący mogą korzystać ze skalowalności czcionki

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

 • Osoba kontaktowa : Daria Głaz
 • adres e-mail: kontakt@gokwinsko.pl 
 • telefon: 713898136

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skladać żądanie zapewnienia dostepności

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczącedo  dostępności  cyfrowej strony lub jej elementu                                                                                                                                   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności  cyfrowej strony lub jej elementu                                                                                                                               
 • wnioskowac o udostepnienie informacji za pomocą alternatywwnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać :

 • dane osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żadanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostepnej

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku  zrealizuje żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni pod dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GOK  niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Gminny Ośrodek Kultury  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna 

Każdy pracownik Gminnego Osrodka Kultury w Wińsku ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do ośrodka

 

Gminny Ośrodek Kultury

ul.Piłsudskiego 42

56-160 Wińsko

 • Wstęp do budynku Gminne Ośrodka Kultury możliwy jest przez wejście główne zlokalizowanym przy głównym chodniku 

 • Wejście główne posiada bariery architektoniczne w postaci schodów, ktore uniemozliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózkach

 • Budynek jest parterowy, w budynku znajduje się osrodek kultury i biblioteka 

 • Budynek posiada drugie jejści od strony parkingu przystosowane i dobrze oznaczone dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście jest szerokie dobrze oznaczone bez progów i barier architektonicznych

 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Samochód przywożący osoby z niepełnosprawnością mogą zaparkować bezpośrednio przy budynku i wejścia do biblioteki

 • Wejście do biblioteki znajduje się przy parkingu, nie ma barier architektonicznych

 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana  dla osób niepełnosprawnych

 • Poruszanie po budynku odbywa się w przestrzeni poziomej

 • Korytarze są przestronne pozbawione progów 

 • Pomieszczenia są dobrze i widocznie oznaczone 

 • Do budynku można wejść z psem asystujący.

 • Pomieszczenia są  przestronne i uporzadkowane

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online

 • Budynek nie jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia biblioteczna w Głębowicach

Głębowice 21

56-160 Wińsku

 • Budynek w którym znajduje się biblioteka jest parterowy

 • Główne wejście do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci schodów

 • Przy budynku znajduje się parking na cztery samochody bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych

 • Z drugiej strony budynku znajduje się oznaczone wejśie alternatywne dla osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych

 • Bibliotek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych

 • Do budynku można wejść z psem asystującym

 • Lokal jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, można swobodnie sie poruszać na wózkach.

 • Pomieszczenie jest przestronne i uporzadkowane

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online

 • Budynek nie jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Filia biblioteczna w Krzelowie

Krzelów 86

56-160 Wińsko

 • Budynek w którym znajduje się biblioteka jest parterowy
 • Do biblioteki można wjechać na wózku dla niepełnosprawnych 
 • Lokal jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, można swobodnie sie poruszać na wózkach.
 • Pomieszczenie jest przestronne i uporzadkowane
 • Przy budynku znajduje się parkin  na trzy samochody bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych
 • Bibliotek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych
 • Do budynku można wejść z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online
 • Budynek nie jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

 

 Informacje

Liczba wyświetleń: 14
Utworzono dnia: 09.02.2021

 Historia publikacji

 • 09.02.2021 11:20, Administrator
  Edycja strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • 09.02.2021 11:16, Administrator
  Edycja strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • 09.02.2021 11:14, Administrator
  Edycja strony: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
 

Wydarzenia

HARRY POTTER CZ.VII

 

Wyjazd do kina 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny